شعری از ملا پناه واقف

شنیدستم که مجنون دل آزار                        چو شد از مردن لیلی خبردار

گریبان چاک زد با آه و افغان                       بسوی تربت لیلی شتابان

در آنجا کودکی دید ایستاده                         بهر سو دیده ی حسرت گشاده

نشان قبر لیلی را از او جست                     چو آن کودک بخندید و بدو گفت

تو ای مجنون ترا گر عقل بودی                     ز من کی این تمنا می نمودی

میان قبرها را جستجو کن                           ز هر مرقد کفی از خاک بو کن

ز هر خاکی که بوی عشق برخواست              یقین کن تربت لیلی همانجاست

تو هم واقف در این دیر جگرسوز                   رموز عشق از آن کودک بیاموز

شعر: ملا پناه واقف 1717

 

/ 0 نظر / 109 بازدید